ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ផ្ទះ។ / ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនស៊ាងហៃអិនជីបអិចប្រេសស៊ីធីអិលធីឌី

លេខទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦-២១-៦៦០៣៥៥៦០ ។
ទូរសារ៖ ០០៨៦-២១-៦៦០៣៥៥៦១ ។
អ៊ីមែល៖ [email protected]
Skype: npackvictor ។
អាសយដ្ឋានៈសួនឧស្សាហកម្មហ្សាំងស៊ីក្រុមទី ៨ ភូមិចូងស៊ីភូមិគួយហួងក្រុងសានស៊ីតាកាងចាងស៊ូប្រទេសចិន (ចិនដីគោក)