ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ផ្ទះ។ / ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនស៊ាងហៃអិនជីបអិចប្រេសស៊ីធីអិលធីឌី

TELE: 0086-21-66035560
Fax: 0086-21-66035561
អ៊ីមែល៖ [email protected]
WhatsApp: +86-13621684178
Address: East Plant, No.2009 Xupan road, Xuhang town, Jiading district, Shanghai, 201808,China.