សៀងហៃ ប្រទេសចិន +86-13761020779(WhatsApp) [email protected]

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ផ្ទះ។ / ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Shanghai BaZhou Industrial Co., Ltd.

ខ្សែ: 0086-21-34710825
ទូរសារ៖ 0086-21-34710825
អ៊ីមែល៖ [email protected]
WhatsApp: +86-13761020779
Address: Plant No. 6, No. 477 Tie Feng Road, Baoshan District, Shanghai, China.