ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ផ្ទះ។ / ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Shanghai Npack Machinery Co., Ltd.

ខ្សែ: 0086-21-34710825
ទូរសារ៖ 0086-21-34710825
អ៊ីមែល៖ [email protected]
WhatsApp: +86-13501921030
អាសយដ្ឋានៈរោងចក្រខាងកើតផ្លូវលេខ ២០០៩ ផ្លូវ Xupan, ទីក្រុង Xuhang, ស្រុក Jiading, ទីក្រុងស៊ាងហៃ, ២០១៨០៨, ប្រទេសចិន។