ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ផ្ទះ។ / ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនស៊ាងហៃអិនជីបអិចប្រេសស៊ីធីអិលធីឌី

ខ្សែ: 0086-21-66035560
ទូរសារ៖ 0086-21-66035561
អ៊ីមែល៖ [email protected]
WhatsApp: +86-13621684178
អាសយដ្ឋានៈរោងចក្រខាងកើតផ្លូវលេខ ២០០៩ ផ្លូវ Xupan, ទីក្រុង Xuhang, ស្រុក Jiading, ទីក្រុងស៊ាងហៃ, ២០១៨០៨, ប្រទេសចិន។